Keskkonnafoorum 2013/2014


Jüri Gümnaasiumi ja Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ühisprojekt loodusainete õppimise ja õpetamise toetamiseks

Seitsmendat õppeaastat järjest toetab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu loodusainete õppimist ja õpetamist koolis.

Käesoleval õppeaastal pannakse pearõhk:

  • loodusõppega seotud ekskursioonidele 6.-9.klasside õpilastele summas 1800 eurot;
  •  täiendatakse õppeks vajaliku tehnikat nelja dokumendikaameraga summas 1770 eurot;
  • muretsetakse sisekliima jälgimiseks ja mõõtmiseks vajalik seade, mida saab kasutada loodusõpetuse tundides ning õpilasuurimuste läbiviimiseks summas 1030 eurot;
  • eelmisel õppeaastal valminud Õuesõppe tööraamatu täiendamiseks toetatakse töölehtede loomist ja trükkimist summas 190 eurot.
  • Kokku panustab Vilistlaskogu projekti antud õppeaastal 4790 eurot.

Oleme osa loodusest!