Püstkoda ja loodusõpperada


2. novembril 2012 avati  MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rae Vallavalitsuse koostööprojektina valminud Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi II järk, loodusõpperada, kombiväljak ja võrkpalliväljak


koda
Loodusrada

Eestlane on läbi aegade armastanud kodumaa looduses viibida. Ent paraku on loodus muutunud meie jaoks üha anonüümsemaks. Me tunneme autode, elektroonika, pesupulbrite kaubamärke paremini, kui teame meie ümber kasvavate kõige tavalisemate kodumaa puude-põõsaste nimesid.  Et inimesed ei võõrduks loodusest ja tunneksid rohkem meid ümbritsevaid taimi, oleks vaja neid tihedamini märgata ning õppida neid paremini tundma. Mida rohkem me teame, seda rohkem tahame teada saada.
Jüri Gümnaasiumi staadionile rajati 2012. aasta sügisel loodusõpperada.
Loodusõpperada loob võimaluse tõsta koolilaste ja ka täiskasvanute teadmisi erinevate Eestis levivate puude ja põõsaste kohta. Loodusõpperajal olevate puude/põõsaste juures on värvilised A5 formaadis infotahvlid, kus on taime nimi (eesti ja ladina keeles, folkloorsed nimed), samuti on kirjeldatud kuju-õisi jne, välja toodud suurimad põlispuude asukohad, kasvukohad, kasutusalad jms kõige huvitavam info liigist/sordist.
Loodusõpperada saavad kasutada nii kooliõpilased õuesõppetundides ja huvihariduse läbiviimisel kui ka täiskasvanud, kes käivad staadionil sporti tegemas, jalutamas, lastega mänguväljakul jne.

Rajal on:
17 liiki okaspuid
25 liiki lehtpuid
20 liiki põõsaid ja püsikuid
 
Kombiväljak

Kombiväljakut saab kasutada aastaringselt. Suveperioodil on see kasutusel kui rannajalgpalliala ning talvel kui hoki- ja uisuväljak.
 
Võrkpalliväljak

Täiendav võrkpalliväljak võimaldab korraldada võrkpallivõistlusi,.sSamuti tagab see võrkpalliväljak kõikidele soovijatele kasutusvõimaluse.
 
Püstkoda ja õppeala

Püstkoda leiab kasutust east sõltumata, kooliõpilased saavad seal läbi viia õuesõppetunde, täiskasvanud saavad korraldada erinevaid avalikkusele suunatud üritusi. Samuti on võimalik püstkoda kasutada  ka eraüritusteks.

toetajad