Kutse MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolekule
8. aprillil 2014 kell 18.00-19.00 Jüri GümnaasiumisPäevakord:
  1. põhikirja muudatus- muudatusettepanekud manuses punasega
  2. juhatuse valimine;
  3. uurimistööde teemade ja juhendajate leidmine;
  4. 2015. aasta kokkutuleku raamatu koostamine– järgmises õpetajate edulood, legendid, kaastööd teemal „ Jüri kooli legendid“;
  5. MTÜ turundus;
  6. vilistlased ja õpilasmalev;
  7. püstkoja võimalused;
  8. juurdeehituse projekti tutvustus
  9. muu info