MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu projektid


 1. Keskkonnafoorum (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Keskkonnafoorumi eesmärgiks on Jüri Gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine. Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud kooli kohustusliku programmi väliselt teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest. Õpilastele peetakse vastaval teemal loenguid ning  toimuvad ka ekskursioonid. Keskkonnafoorumit korraldame koostöös Rae Vallavalitsusega. 2008-2012 toetas meid ka SA KIK.
 2. 2009. aastal rajati koostöös PRIA ja Rae Vallavalitsusega Jüri Gümnaasiumi staadionile Jüri aleviku mänguväljak ja terviserada, mis on aktiivses kasutamises nii kooli õpilaste kui ka Jüri aleviku elanike poolt.
 3. Võrkpalliplatsi rajamine 2009. aastal.
 4. Igal aastal korraldatakse 24. veebruaril ujumisvõistlus vilistlased vs kooli õpilased.
 5. MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu aitab korraldada algklassidele suunatud erinevaid laagreid (N: poiste laager, tüdrukute laager jne).
 6. Vilistlaskogu on toetanud kooli lemmikõpetaja valimisi.
 7. Õpilasüritustest oleme igal aastal toetanud Rae valla koolidevahelist  Moe-showd.
 8. 2014. aastast toetame õpilaste lugemisvõistlust.
 9. „Jüri Gümnaasiumi ajalooraamatu „Jüri Gümnaasium I – XXVIII lend. Edulood“ koostamine”. Raamatu koostamist toetati ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu.
 10. Vilistlaste kokkutuleku organiseerimine 2010.aasta oktoobris.
 11. 2011.aasta suvel rajati „Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi 1.järk“ (invakaldtee ja wc). Projekti toetasid PRIA  ja Rae Vallavalitsus.
 12. 2011.aastal valmis projekti „Jüri kultuuriloopärandi ja –traditsioonide jäädvustamine ning väärtustamine“ tulemusel ajaloofilm Jüri raamatukogust. Projekti toetati Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu.
 13. 2012.aastal korraldati Lehmja kooli kokkutulek ning selleks koostati ka Lehmja kooli raamat. Raamatu koostamist ja trükkimist toetati Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu.
 14. 2012.a suvel rajati „Jüri aleviku multifunktsionaalne külaplats 2.järk“ (püstkoda ja pingid). Projekti toetasid PRIA  ja Rae Vallavalitsus.
 15. 2012.a toetati Jüri Gümnaasiumi staadioni kõrvale loodusõpperaja rajamist.
 16. Loodusõpperaja õppetöös kasutamiseks koostati õppematerjalid: töövihik ja töölehed.
 17. 2012 rajati Jüri Gümnaasiumi staadioni kõrval teine liivalusel võrkpalliväljak.
 18. 2012. aastal toetati kombiväljaku rajamist kooli staadionile, kus suvisel perioodil saab mängida rannajalgpalli ning talvisel perioodil on see täismõõtmetes ja kõrgete äärtega  liuväljak.
 19. Igal aastal on vilistlaskogu toetanud ka lennuraamatute väljaandmist.
 20. 2013 ja 2014. aastal aitas vilistlaskogu korraldada sõudeergomeetrite võistlust „Tõmba, Jüri“. Projekti läbiviimist toetas teiste hulgas ka Hasartmängumaksunõukogu.
 21. On tänatud aasta õpetajat meenega.
 22. Oleme auhinnafondiga toetanud  õpilasüritusi: moe-show, lugemisvõistlus
 23. Toetasime Jüri Gümnaasiumi kuue noormehe  osalust  22.-27. juunini 2013 Karlovy Varys koolinoorte kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.
 24. Oleme olnud koostööpartneriks Harju Maavalitsusel mitmete ürituste  elluviimisel: matemaatikaolümpiaad, kunstiolümpiaad, geograafia teemapäev, südamenädal „Liigume terviseks!“, saksa keele olümpiaad, Harjumaa kirjandusviktoriin.
 25. Toetasime vilistlaste bändi Bob Symphony (Brey Velberk,       Henry-Mario Hallik,    Karl-Sander Saarik, Sten-Kristjan Saarik) debüütplaadi väljaandmist.
 26. Jüri terviseradade stardiala arendamiseks on esitatud toetuse taotlus PRIA-le.
 27. Kooliteatri Vaba Valik suvelaagri kaasrahastamine.
 28. Laulu-ja tantsupeo 2014 tule saatmine ratastel.
 29. JG VIL! Veix rattatiimi loomine, toetamine.
 30. Vilistlaskogu toetab abiturientide lennuraamatu väljaandmist iga-aastaselt kuni 500 euroga.
 31. Jüri Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilaste liiklushariduse suurendamine ja ühiste kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine.
 32. Korvpalli viskemasina Dr. Dish soetamine toetajate kaasrahastusega.
 33. Spordistipendiumi väljaandmine 2015.a koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA. Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis. 2015.a stipendiumi saajad: Kelly Vainlo 1000€; Kristjan Luur 500€; Kevin Marcus Aedla 350€; Reivo Nõmmiste 320€; MTÜ Rae Koss 1000€; Christofer Herman 500€; Tõnu Pääsuke (Kelly Vainlo treener) 400€.
 34. Spordistipendiumi väljaandmine 2016.a koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA. Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis. 2016.a stipendiumi saajad: MTÜ Rae Koss 1700€; Andree Porila 200€; Carlos Kirtsi 500€; Kristian Otlot 300€; Johanna Johanson 300€; Kelly Kalm 500€; Siim Kiskonen 500€.
 35. Spordistipendiumi väljaandmine 2018.a koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA. Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis. 2018.a stipendiumi saajad: Johanna Johanson 3000€; Robin Aloe 1250€; Kristian Otlot 1250€; Keitlyn-Merit Sepp 500€; Joanna-Britt Mtsar 500€; JK Tallinna Kalev Jüri/Rae spordikool 500€.
 36. Vilistlaskogu aitas korraldada 18.-20.mail 2018 Korvpalliturniiri EST-FIN 100, millest võtsid osad mitmed Eesti ja Soome korvpalliklubid.
 37. Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul korraldas Vilistlaskogu koostöös kooliga EV100 ujumisvõistluse, mille raames ujusid Jüri Gümnaasiumi õpilased, töötajad ja vilistlased kokku 306,4km.
 38. 2018.a septembris toimus talgupäev Jüri Gümnaasiumi sisehoovi kujundamiseks, millele pani oma toetava õla alla ka Vilistlaskogu. 
 39. Spordistipendiumi väljaandmine 2019.a koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA. Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis. 2019.a stipendiumi saajad: MTÜ RAE KOSS 2500€; Anete Mooro 500€; Ann Ly Maiki Parts 500€; Carmel Uibopuu 500€; Rasmus Pallum 500€; Tormi Kull 500€.