Külaplats

Multifunktsionaalse külaplatsi rajamise eesmärk on luua Jüri aleviku ja lähimate Jüri ümbruse külade (Aaviku, Vaskjala, Pildiküla, Kurna, Karla ja Rae külad) jaoks koht, kus saaks läbi viia nii kultuuriliste kui ka hariduslike eesmärkidega üritusi (kontserdid, autasustamised, filmivaatamised, teabe- ja koolituspäevad jne) erinevatele vanuse- ja sihtgruppidele, nii valla lastele kui ka täiskasvanutele. Eriti tähtsaks peetakse projektiga luua võimalust lastel keskkonda väärtustava suhtumise ja kodukoha identiteedi kujunemist. Multifunktsionaalse külaplatsi rajamisega suureneb lähiala (aleviku ja ka valla) elukeskkonna atraktiivsus. Rajatava multifunktsionaalne külaplats on mõeldud avalikuks kasutamiseks valla kõigile huvilistele, seega aitab platsi kasutamine “meietunnet” süvendada, seda just eriti noorte ja tänu viimastel aastatel toimunud kinnisvara arendustele ka valla uuselanike seas.

Külaplatsile on planeeritud invakaldtee, wc, püstkoda, õuesõppeala, võrkapllaiväljakud, laste mänguväljak, loodusõpperada, jõuväljak ja liuväli (suvel rannajalgpalli väljak).