Pidulikult alguse on saanud VEIXI RATTATIIM!

Allkirjastamine

30.05.2014 allkirjastati ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL ( Jüri Gümnaasium,  JG VIL! VEIXI RATTATIIM, Hansaviimistluse OÜ, Turmar Kate OÜ, Tehnohaldus OÜ, Amifax OÜ vahel ), mis näitab tiimi tahet ja valmisolekut teha koostööd, et saavutada üksmeel oma eesmärkide saavutamisel.

Esitleti uut meeskonna riietust ja ka sponsoreid kes aitavad elluviia stipendiumi  fondi.


Pooled kinnitavad, et nende ühishuviks on saavutada ühtselt ja edukalt sujuv koostöö MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu rattatiimi tegevuseks ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu poolt väljaantava spordistipendiumifondi rahastamiseks ja sealt eraldatavate stipendiumite maksmiseks rahaliste toetuste  andmise näol.

VEIXI Rattatiim

Pooled kinnitavad, et täpsemad stipendiumid, nende eraldamise kriteeriumid ja  sihteesmärgid kooskõlastatakse poolte vahel iga õppeaasta 30, septembriks.

Pooled kinnitavad, et esimene konkurss korraldatakse sügisel 2014 ja esimene  stipendiumi eraldamine – väljamaksmine leiab aset jaanuaris 2015.


www.veixirattatiim.ee