Spordistipendiumid 2015 jagatud!


Stipendiumi üleandmine 2015
MTÜ Jüri Gümnaasiumi VIL Veixi rattatiimi esimesed spordistipendiumid jagatud!

21. jaanuaril 2015 kogunesid MTÜ JG Vilistlaskogu ja Veixi rattatiimi esindajad ühisele koosolekule, et teha otsuseid spordistipendiumide jagamise kohta.

Kokku laekus komisjonile 8 taotlust.
Komisjon analüüsis laekunud stipendiumitaotlusi, hindas taotluste vastavust fondi eesmärkidele ning taotletava stipendiumi sihteesmärkide vastavust ning teostatavust. 

Stipendiumikomisjoni poolt otsustati määrata JG VIL! spordistipendiumid kogusummas 4 070,00 eurot järgmistele taotlejatele:
-    Kelly Vainlo, laskesuusatamise treeningukulude katmiseks;
-    Kristjan Luur, kergejõustiku treeningukulude sh spordilaagrid kulude katteks;
-    Kevin Marcus Aedla, 18.-21.03.2015 Pärnus, Vibuspordi siselaskmise maailmameistrivõistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks;
-    Reivo Nõmmiste, 18.-21.03.2015 Pärnus, Vibuspordi siselaskmise maailmameistrivõistlustel osalemisega seotud kulude katmiseks;
-    MTÜ RAE KOSS, 22.-29.juunil 2015 toimuva Tuksi minikorvpallilaagri ja 15.-21.juunil 2015 Vinnis toimuva U14 ja U16 korvpallilaagri korraldamiseks;
-    Christofer Herman, golfitreeningute rahastamiseks;
-    SK Biathlon treenerile Tõnu Pääsuke, Kelly Vainlo treeningute korraldamisega seotud treeneri kulude katteks. 

MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU juhatus korraldab eraldatud stipendiumite väljamaksmise hiljemalt 30. aprilliks 2015.a. 


Tseritifikaadid
Tseritifikaadid
Tseritifikaadid
Tseritifikaadid
Tseritifikaadid
Tseritifikaadid
Tseritifikaadid