VILISTLASKOGU KESKKONNAHARIDUSE TEGEVUSKAVA 2009-2019


JG VILISTLASKOGU MISSIOON

Meie missioon on toetada Jüri Gümnaasiumi visiooni ja missiooni elluviimist.

JG VILISTLASKOGU PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID:

 1. Jüri Gümnaasiumi vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine
 2. koostöö arendamine Jüri Gümnaasiumiga hariduse, teaduse ja praktika valdkonnas
 3. keskkonnahariduse andmise toetamine, edendamine
 4. osalemine Jüri Gümnaasiumi maine kujundamisel
 5. kaasaaitamine Jüri Gümnaasiumi arengule tingimuste loomisel
 6. Jüri Gümnaasiumis antava hariduse propageerimine
 7. Jüri Gümnaasiumi tegevuse nõustamine ja hindamine
 8. koostöö arendamine Eesti ja välismaa gümnaasiumide vilistlaskogudega
 9. Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu maine kujundamine

JG VILISTLASKOGU KESKKONNAHARIDUSE TEGEVUSVALDKONNAD

1)      INVESTEERINGUD 

 • keskkonnahariduse välikompleks: püstkoda, õuesõppe klass
 • Jüri Gümnaasiumi loodusõpperada
 • sisehoov maja ees
 • haljastus
 • Paekivi müür – eesti geoloogilise läbilõike tutvustus

2)      KESKKONNAHARIDUSE ANDMINE

(lisaks riiklikule õppekavale). Projekt kannab üldnimetust Keskkonnafoorum.

1.-4.klassidele:

 • õppekäigud ja matkad Rae vallas
 • teabetekstide koostamine
 • teaduskonverents
 • fotokonkurss  

5.-9.klassidele:

 • loengusarjad

5. klasside õppeprogramm - jäätmed
6. klasside õppeprogramm – bioloogiline mitmekesisus
7. klasside õppeprogramm – vesi ja veeprobleemid
8. klasside õppeprogramm – välisõhk ja kliimaprobleemid
9. klasside õppeprogramm – säästev areng

 • kirjutiste konkurss loengute teemadel
 • fotokonkurss
 • teaduskonverents
 • keskkonnateemalised ekskursioonid

10.-12.klassidele:

 • koostöö TTÜ Mäeinstituudiga ( loengud, rühmatööd instituudi laborites, õppekäigud kaevandustesse)
 • lauamängukonkurss
 • fotokoolitus
 • fotokonkurss
 • esseekonkurss
 • teaduskonverents

3)  KESKKONNAALASED TEGEVUSED

 • Keskkonnafoorumi raamatu väljaandmine
 • Lehmja tammiku koristamine
 • lõpuklasside traditsiooniline igakevadine puuistutamine
 • laagrite korraldamine
 • fotonäituse korraldamine
 • õpetajate koolitamise korraldamine
 • õuesõppe rakendamisele kaasaaitamine
 • konkursside võitjate tunnustamine