Invatee ja WC

MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu (edaspidi JGV) ehitas välja 2011. aastal Jüri Gümnaasiumi territooriumile multifunktsionaalse külaplatsi esimese järgu, mis koosneb wc-st ja invateest.

  • Wc on vajalik juba olemasolevaid rajatisi ja tulevast külaplatsi kasutavate inimeste teenindamiseks;
  • Invatee on vajalik, et tagada erivajadustega inimestele ligipääs külaplatsile rajatavale väliõppeklassile.

WC ja invatee ehituseks saime toetust PRIA-lt ja MTÜ-lt Põhja-Harju Koostöökogu ning see valmis 2011. aastal.

Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi 1. järgu ehitus maksis 24 373,65 eurot, millest PRIA toetus oli 14624,19 eurot.