Loodusõpperada

Jüri Gümnaasiumi territooriumile on planeeritud rajada olemasolevale jalg- ja kergliiklustee kõrvale kodumaal enim esinevatest taimedest loodusõpperada, kus kasvavatele taimedele oleks lisatud värviline A5 formaadis infotahvel, kus oleks taime nimi (eesti ja ladina keeles, samuti folkloorsed nimed), kirjeldatud  kuju-õisi jne, väljatoodud suurimad põlispuude asukohad, kasvukohad, kasutusalad jms kõige huvitavam info liigistsordist. Loodusõpperajale istavad puud võivad olla ka lendude puudeks. Õpperada saaksid  kasutada nii kooliõpilased (k.a loodusõpetuse väliõppekohana) kui ka kohalikud elanikel oleks seal turvaline jalutada lapsega või joosta koeraga.