KESKKONNAFOORUMI PROGRAMM 2008/2009 „OLEN OSA LOODUSEST”

SA KIK toetas projekti 66 631,53 krooniga.

SISU
 • ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:
 • JÄÄTMED MEIE ELUS,
 • BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE AVASTAMINE
 • VEEPROBLEEMID
 • VÄLISÕHUGA SEOTUD KESKKONNAPROBLEEMID
 • SÄÄSTEV ARENG
 
PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:

Projekti veab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga
 
SIHTGRUPP
 • 5. – 9.klasside õpilased
 • Euroopa päev 11.mail 2009.aastal  9. – 11.klasside õpilastele
 
EESMÄRK:
 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine.
 • Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu.
 • Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
 • Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud kooli kohustusliku programmi väliselt teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest.
 • Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest.
 
PROJEKTI PARTNERID:
 • JÜRI GÜMNAASIUM
 • JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLAKOGU
 • RAE VALLAVALITSUS
 • EUROÜLIKOOL
 • HANSAVIIMISTLUSE OÜ
 • SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS
 
KESKKONNAFOORUMI TEGEVUSED

KESKKONNAPÄEVAD

Igale klassiastmele on välja töötatud erinev programm. Igal aastal 5-9 klassis tutvub õpilane ühe keskkonnaprobleemiga. Tähtsamad tegevused on koondatud keskkonnapäevadele.

Keskkonnapäevade toimumisajad:
 •       I keskkonnapäev – 19.01.2009, toimuvad loengud
 •       II keskkonnapäev – 02.02.2009, toimuvad loengud
 •       III keskkonnapäev – 30.04.2009, toimub teaduskonverents
 •       IV keskkonnapäev – 11.05.2009, Euroopa päeva tähistamine
 •       V keskkonnapäev – 12.05.2009, toimuvad õppeekskursioonid õpilastele
 
5. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – BIOLOOGILINE MITMEKESISUS
Aeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.01.2009
Kell 12.10
5ABC
Loeng: Looduskaitse
Rae valla keskkonnaspetsialist Birgit Parmas
02.02.2009
Kell 9.55
5ABC
Loeng: Muldade ja maastiku kaitse
Lektor PhD U. Ratas
Tööde esitamine 15.02.2009
5ABC
Essee
Eesti keele õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
5ABC
Referaat
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
5ABC
test
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
5ABC
Fotod fotokonkursile
Juhendajad õpetajad R. Võsandi, A. Maastik
19.05.2009
5ABC (klassiti eraldi)
Loeng: Lehmja tammiku väärtused
 
12.05.2009
5ABC
Ekskursioon: Paraspõllu LKA (A. Niinre), kadakas (Laherand), meteoriidikraater (P. Pöckler)
 
 
 6. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – JÄÄTMED
Aeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.01.2009
Kell 10.50
6ABC
Loeng: Mis on jäätmed?
Lektor K. Rannamaa
02.02.2009
Kell 12.10
6ABC
Loeng: Jäätmete taaskasutamine ja korduvkasutamine
Lektor Mag J. Kivimägi
Tööde esitamine 15.02.2009
6ABC
Essee
Eesti keele õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
6ABC
Referaat
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
6ABC
test
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
6ABC
Fotod fotokonkursile
Juhendajad õpetajad R. Võsandi, A. Maastik
12.05.2009
6ABC
Filmi vaatamine prügi sorteerimisest
klassijuhatajad
12.05.2009
6ABC
Ekskursioon: Tallinna Prügila, jäätmejaam
 

7. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VESI JA VEEPROBLEEMID
Aeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.01.2009
Kell 9.00
7ABC
Loeng: levinumad veeprobleemid
Lektor Jüri Martin
02.02.2009
Kell 13.05
7ABC
Loeng: Joogivesi meie elus
Lektor Rae valla veeettevõttest AS Elveso
Tööde esitamine 15.02.2009
7ABC
Essee
Eesti keele õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
7ABC
Referaat
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
7ABC
test
Loodusõpetuse õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
7ABC
Fotod fotokonkursile
Juhendajad õpetajad R. Võsandi, A. Maastik
12.05.2009
7ABC
Video „Tallinna Vesi“ vaatamine
klassijuhatajad
12.05.2009
7ABC
Ekskursioon:  Tallinna vesi, Vaskjala veehoidla, Jüri Reoveepuhasti
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VÄLISÕHK JA KLIIMAPROBLEEMID
Aeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.01.2009
Kell 13.05
8ABC
Loeng: energeetika ja välisõhk
Lektoe akadeemik A. Raukas
02.02.2009
Kell 9.00
8ABC
Loeng: Kliimasoojenemine
Lektor akadeemik J. Martin
Tööde esitamine 15.02.2009
8ABC
Essee
Eesti keele õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
8ABC
Referaat
Bioloogia õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
8ABC
test
Bioloogia õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
8ABC
Fotod fotokonkursile
Juhendajad õpetajad R. Võsandi, A. Maastik
12.05.2009
8ABC
Ekskursioon: Iru elektrijaam, Sõrumaa elektrijaam, Linnamäe hüdroelektrijaam
 
 
 
 
 
 
 

9. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – SÄÄSTEV ARENG
Aeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.01.2009 kell 9.55
9ABC
Loeng: säästev areng kui eesmärk?
Lektor akadeemik J. Martin
02.02.2009
Kell 10.50
9ABC
Töötuba:
Õppejõud Keskkonnaministeeriumi Info- ja tehnokeskusest
Tööde esitamine 15.02.2009
9ABC
Essee
Eesti keele õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
9ABC
Referaat
Geograafia õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
9ABC
test
Geograafia õpetaja
Tööde esitamine 15.02.2009
9ABC
Fotod fotokonkursile
Juhendajad õpetajad R. Võsandi, A. Maastik
12.05.2009
9ABC
Ekskursioon: Iru SEJ
 
 
ÕPILASTE ISESEISEV TÖÖ

FOTOKONKURSS

Väljakuulutamine 18.detsembril 2009 (õpilaste kogunemistel, kodulehel, infostendidel).
Teema : „Rae valla looduspildid”
Tööde esitamise tähtaeg 15. veebruar 2009
Läbiviimine vastavalt juhendile

FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
15.02.2008
Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:
      -    1.klassid,
-         2.-3.klassid,
-         4.-6.klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10-12.klassid.
Konkursi žürii
 
ESSEEKONKURSS

Väljakuulutamine 18.detsembril 2009 (õpilaste kogunemistel, kodulehel, infostendidel).
Teemad:
 • 5. klasside õpilastele „Looduskaitse“
 • 6. klasside õpilastele „Jäätmed“
 • 7. klasside õpilastele „Vesi ja veeprobleemid“
 • 8. klasside õpilastele „Kliimaprobleemid“
 • 9. klasside õpilastele „Säästev areng“
 • 10. -12. klasside õpilastele „Müra pole muusika”

Tööde esitamise tähtaeg 15. veebruar 2009
Läbiviimine vastavalt juhendile

ESSEEKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
15.02.2008
Kokkuvõtete tegemine kolmes vanusegrupis:
      -     5.-6. klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10.-12.klassid
Konkursi žürii
 
RAAMATU  „JÜRI GÜMNAASIUMI KESKKONNAFOORUM 2009” VÄLJAANDMINE
Kuup
Töö sisu
15.märts 2009
Ra Raamat koosneb:
·        Fotokonkursi parimad tööd
·        Esseekonkursi parimad tööd
·        JG Keskkonnapäevaga seotud leheküljed
      (8 lk: reportaaž + foto)
·        Keskkonnapäevadest kujundavad kõik osalenud klassid raamatusse ühe lehekülje, mis sisaldab reportaaži ja fotot toimunud üritusest
·        2008/2009 ÖKOKRATI parimad tööd (igale 1. – 4.klassile üks lehekülg, kokku  20 lk)
·        Muud KESKKONNAFOORUMIGA seotud kirjutised ja fotod
 
FOTONÄITUS (IV ÕPPEVEERAND 2008/2009 23. aprill – 31. mai)
Kuup
Kellele suunatud
Toimumise koht
Vastutaja
Mai 2008
JG õpilased, töötajad, külalised
Fuajee
Kooli huvijuht
 
TEADUSKONVERENTS JA EUROOPA PÄEV

III Keskkonnapäev toimub traditsioonilise Jüri Gümnaasiumi teaduskonverentsi raames
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Sisu
30.aprill 2009
 
1.-4.klassid
aulas
Teaduskonverents
Kolmes astmes:
1.klassid
2.-3. klassid
4. klassid
Ettekanded õpilastelt ÖKOKRATI raames
30.aprill 2009
 
5.-6.klass
aulas
Teaduskonverents
Kaks ettekannet looduskaitse ja keskkonnakaitse teemadel. Raamatute üleandmine.
 
30.aprill 2009
7.-9. klass
aulas
Teaduskonverents
Kaks ettekannet looduskaitse ja keskkonnakaitse teemadel. Raamatute üleandmine.
 
11.mai 2009
9.-11.klass
aulas
Euroopa päev
Esineja Katrin Saks


 KESKKONNAFOORUMI KOGUMIK

Kogumikus avaldatakse keskkonnafoorumil olnud parimad õpilastööd.
Olen osa loodusest