SA KIK toetab projekti 2196 euroga.

JÜRI GÜMNAASIUMI KESKKONNAFOORUMI PROGRAMM 2011/2012

„MA OLEN OSA LOODUSEST”

 

SISU

ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:

JÄÄTMED MEIE ELUS,

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE AVASTAMINE

VEEPROBLEEMID

VÄLISÕHUGA SEOTUS KESKKONNAPROBLEEMID

SÄÄSTEV ARENG

 

PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:

Projekti veab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga

 

SIHTGRUPP

·         Osad II ja kõik III kooliastme õpilased (5. – 9.klassid)

 

EESMÄRK:

 

Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine.

Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu.

Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.

Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud, kooli kohustusliku programmi väliselt, teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest.

Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest.

 

PROJEKTI PARTNERID:

1.      JÜRI GÜMNAASIUM

2.      MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

3.      RAE VALLAVALITSUS

4.      SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

 

KESKKONNAFOORUMI AJAKAVA ja TEGEVUSED:

 

1)  KESKKONNAPÄEVAD

Igale klassiastmele on välja töötatud erinev programm. Igal aastal 5-9 klassides tutvub õpilane ühe keskkonnaprobleemiga (teemaga).

 a) 5. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM - JÄÄTMED

 b) 6. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – BIOLOOGILIE MITMEKESISUS

 c) 7. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VESI JA VEEPROBLEEMID

 d) 8. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VÄLISÕHK JA KLIIMAPROBLEEMID

 e) 9. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – SÄÄSTEV ARENG

 

2) ISEISEV TÖÖ

Fotokonkursi väljakuulutamine

Põhiteema : täpsustumisel

Tähtaeg veebruar 2012

 

Esseekonkursi väljakuulutamine

10.-12.klasside õpilastele

Teema : täpsustub

Tähtaeg: märts 2012

 

5.-9. klasside õpilaste teema on vastavalt nende klassile ning teemad pakub välja lektor.

 

3) FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Kuupäev

Sisu

Vastutaja

aprill.2012

Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:
      -    1.klassid,

-          2.-3.klassid,

-          4.-6.klassid,

-          7.-9.klassid,

-          10-12.klassid.

Konkursi žürii

 

4) ESSEEKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Kuupäev

Sisu

Vastutaja

aprill.2012

Kokkuvõtete tegemine kolmes vanusegrupis:

      -     5.-6. klassid,

-          7.-9.klassid,

-          10.-12.klassid

Konkursi žürii

 

7) KESKKONNAPÄEV

IV JÜRI GÜMNAASIUMI  KESKKONNAPÄEV

Keskkonnapäev toimub traditsioonilise Jüri Gümnaasiumi teaduskonverentsi raames

Kuupäev, kellaaeg

Kellele suunatud

Kus toimub

Ürituse nimi

Sisu

Eelarve

Mai 2012

1.-4.klassid

aulas

Teaduskonverents

Kolmes astmes:

1.klassid

2.-3.klassid

4.klassid

Ettekanded õpilastelt

 

Mai 2012

5.-6.klass

aulas

Teaduskonverents

Kaks ettekannet looduskaitse ja keskkonnakaitse teemadel. Raamatute üleandmine.

 

Mai 2012

7.-9. klass

aulas

Teaduskonverents

Kaks ettekannet koostatud referaatidest. Raamatute üleandmine.