KESKKONNAFOORUMI PROGRAMM 2009/2010 „MA OLEN OSA LOODUSEST”

SA KIK toetas projekti 79 829,50 krooniga.

SISU
 • ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:
 • JÄÄTMED MEIE ELUS,
 • BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE AVASTAMINE
 • VEEPROBLEEMID
 • VÄLISÕHUGA SEOTUS KESKKONNAPROBLEEMID
 • SÄÄSTEV ARENG
 
PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:

Projekti veab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga
 
SIHTGRUPP
 • Osad II ja kõik III kooliastme õpilased (5. – 9.klassid)
 
EESMÄRK:
 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine.
 • Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu.
 • Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
 • Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud, kooli kohustusliku programmi väliselt, teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest.
 • Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest.
 
PROJEKTI PARTNERID:
 • JÜRI GÜMNAASIUM
 • MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
 • RAE VALLAVALITSUS
 • EUROÜLIKOOL
 • SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS
 
KESKKONNAFOORUMI AJAKAVA ja TEGEVUSED:

KESKKONNAPÄEVAD
Igale klassiastmele on välja töötatud erinev programm. Igal aastal 5-9 klassides tutvub õpilane ühe keskkonnaprobleemiga (teemaga).
 
5. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM - JÄÄTMED
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
II õppeveerand
5ABC
Loeng: Mis on jäätmed?
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
5ABC
Loeng: Jäätmete taaskasutamine ja korduvkasutamine
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
5ABC
Essee teemal: Miks peab jäätmeid sortima?
Eesti keele õpetaja
III õppeveerand
5ABC
Referaat
klassijuhataja
III õppeveerand
5ABC
test
klassijuhataja
IV õppeveerand
5ABC
matkapäev
klassijuhataja
 
6. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – BIOLOOGILIE MITMEKESISUS
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
II õppeveerand
6ABC
Loeng: Mis on biloogiline mitmekesisus?
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
6ABC
Loeng: Eesti maastikud ja maastikukaitse, looduskaitsealad
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
6ABC
test
klassijuhataja
III õppeveerand
6ABC
Essee teemal:
Eesti keele õpetaja
III õppeveerand
6ABC
Referaat
klassijuhataja
2010. aasta I õppeveerand
7ABC
Laager “Vesi kui eluslooduse alus”
klassijuhatajad
 
7. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VESI JA VEEPROBLEEMID
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
II õppeveerand
7ABC
Loeng: levinumad veeprobleemid?
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
7ABC
Loeng: veest Rae vallas
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
7ABC
test
aineõpetaja
III õppeveerand
7ABC
Essee teemal: Üks veeprobleem Eestis, mis on minule tähtis
Eesti keele õpetaja
III õppeveerand
7ABC
Referaat
aineõpetaja
 
 
8. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VÄLISÕHK JA KLIIMAPROBLEEMID
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
II õppeveerand
8ABC
Loeng: välisõhuga seonduvad keskkonnaprobleemid
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
8ABC
Loeng: Kliimasoojenemine
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
8ABC
test
aineõpetaja
III õppeveerand
8ABC
Essee teemal: Kliimamuutuse mõju minule
Eesti keele õpetaja
III õppeveerand
8ABC
Referaat
aineõpetaja
 
 9. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – SÄÄSTEV ARENG
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
II õppeveerand
9ABC
Loeng: säästev areng kui eesmärk?
Õppejõud Euroülikoolist
III õppeveerand
9ABC
Töötuba: säästev areng meie igapäevas
Õppejõud Keskkonnaministeeriumi Info- ja tehnokeskusest
III õppeveerand
9ABC
test
aineõpetaja
III õppeveerand
9ABC
Essee teemal: Säästev areng kui meie tulevik
Eesti keele õpetaja
III õppeveerand
9ABC
Referaat
aineõpetaja
 
 
ISEISEV TÖÖ

Fotokonkursi väljakuulutamine
Põhiteema : „Rae valla loodus” (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg 15. veebruar 2009
 
Esseekonkursi väljakuulutamine
10.-12.klasside õpilastele
Teema : Ökokrati 2010. aasta teema (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg: 15. veebruar 2010
 
5.-9. klasside õpilaste teema on vastavalt nende klassile ning teemad pakub välja lektor.
 
FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
veebruar.2010
Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:
      -    1.klassid,
-         2.-3.klassid,
-         4.-6.klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10-12.klassid.
Konkursi žürii
 
ESSEEKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
veebruar.2010
Kokkuvõtete tegemine kolmes vanusegrupis:
      -     5.-6. klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10.-12.klassid
Konkursi žürii
 
RAAMATU  „Jüri Gümnaasiumi keskkonnafoorum 2010” VALMIMINE
Kuup
Töö sisu
märts 2010
Käsikirja valmimine.
Ra Raamat koosneb:
·        Fotokonkursi parimad tööd
·        Esseekonkursi parimad tööd
·        JG Keskkonnapäevaga seotud leheküljed
      (8 lk: reportaaž + foto)
·        Keskkonnapäevadest kujundavad kõik osalenud klassid raamatusse ühe lehekülje, mis sisaldab reportaaži ja fotot toimunud üritusest
·        2009/2010 ÖKOKRATI parimad tööd (igale 1. – 4.klassile üks lehekülg, kokku  20 lk)
·        Muud KESKKONNAFOORUMIGA seotud kirjutised ja fotod
 
FOTONÄITUS (IV ÕPPEVEERAND 2009/2010)
Kuup
Kellele suunatud
Toimumise koht
Vastutaja
Mai 2010
JG õpilased, töötajad, külalised
Fuajee
Kooli huvijuht
 
KESKKONNAPÄEV

IV JÜRI GÜMNAASIUMI  KESKKONNAPÄEV
Keskkonnapäev toimub traditsioonilise Jüri Gümnaasiumi teaduskonverentsi raames
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Sisu
Eelarve
30. aprill 2010
1.-4.klassid
aulas
Teaduskonverents
Kolmes astmes:
1.klassid
2.-3.klassid
4.klassid
Ettekanded õpilastelt ÖKOKRATI raames
Projektist ÖKÖKRATT
30. aprill 2010
5.-6.klass
aulas
Teaduskonverents
Kaks ettekannet looduskaitse ja keskkonnakaitse teemadel. Raamatute üleandmine.
 
 
30. aprill 2010
7.-9. klass
aulas
Teaduskonverents
Kaks ettekannet koostatud referaatidest. Raamatute üleandmine.
 
 
30.aprill 2010
9.-11.klass
aulas
Euroopa päev
 
 
 
KESKKONNAPÄEV

V JÜRI GÜMNAASIUMI  KESKKONNAPÄEV
ÕPPEEKSKURSIOON ÕPETAJATELE 31.mai kell 14.00
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Lektor
Mai või juuni 2010
JG õpetajad (40)
Tallinna botaanikaaed
Ekskursioon
Botaanikaaia giid
transport
 
 
MÕTTETALGUD
21.mai 2010. Väljasõit kell 13.00.

 
KESKKONNAFOORUMI KOGUMIK

Kogumikus avaldatakse keskkonnafoorumil olnud parimad õpilastööd.
Olen osa loodusest